+90 0532 428 44 46 ayazmuhammed@yahoo.com Online Ölçek Sistemi

ÇALIŞMALARIMIZ

Kurumlara Yönelik Eğitimler ve Danışmanlık

Çocuk ve ergenlerin %20’sinden fazlasında ruhsal belirtiler, %9-13’ünde ise ciddi işlev bozukluğu yapan ruhsal bozukluklar görülmektedir. Çocuk ve ergenlerin toplu olarak bulundukları okulda ruhsal sorunu olan çocuklara ulaşabilmek, tanı koymak, erken tedavi başlamak ve ruh sağlığını koruyucu önlemler almak için eğitim kurumları en uygun ortamdır. Toplumumuzda öğrenciler uyumlarını ve başarılarını etkileyen pek çok olumsuz olayla karşı karşıya kalmaktadır.

 

Okulda ruh sağlığı hizmeti vermek öğrenci ve öğretmenlerin ruh sağlığı konusunda bilgilerini arttırarak sorunlu öğrencilerin saptanmasını kolaylaştırmaktadır. Hem öğrencilerin ruh sağlığını iyileştirmek, ruhsal belirtilerin daha ciddi sorunlara dönüşmesini engellemek, hem de öğretmenlerin sorunlu çocuklarla uğraşmak yerine daha verimli ders anlatmalarını sağlamak açısında okulda ruh sağlığı hizmeti vermek önemlidir.

 

Kliniğimiz tarafından eğitim kurumlarına yönelik; 1. Bütün öğrencilere yönelik koruyucu ruh sağlığı programları( sigara, alkol, madde kullanımı gibi riskli davranışları azaltmaya yönelik programlar, okul ortamını düzenlemeye yönelik programlar) 2. Ruhsal belirtisi olan ama yinede işlevselliği bozulmamış öğrencilere yönelik programlar 3. Ciddi ruhsal bozukluğu olan öğrencilere yönelik programlar 4. Anne-babalara yönelik eğitim programları 5. Öğretmenlere yönelik eğitim programları verilmektedir.

Psikolojik Testler

1.Zeka ve Dikkat Testleri WISCR Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (6-16 yaş) Stanford- Binet Zeka ölçeği (2 – 6 yaş) Peabody Resim Kelime Testi Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

 

2.Gelişim Testleri Denver II gelişimsel tarama testi AGTE (Ankara gelişim tarama envanteri) Vineland sosyal uyum ölçeği

 

3.Öğrenme Testleri GISD-A Görsel İşitsel Sayı Dizisi Gessel Gelişim Figürleri Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi Head Sağ Sol Testi Lateralizasyon testi Okuma, yazma ve matematik beceri değerlendirmeleri

 

4.Projektif Testler Rorchach Mürekkep Lekesi Testi CAT TAT

Grup Terapileri

Grup terapisi çocuk ya da ergenlerin tedavi amaçlı yada danışma/rehberlik amaçlı olarak uygulanabilmektedir. Grup ortamı içinde benzer sorunlar yaşayan akranları ile etkileşime girer. Bu sırada terapist çocuk ya da ergeni daha doğal bir ilişki ortamında gözleme olanağı bulur. Tedavi amaçlı yapılan grup terapileri sorun davranışların değiştirilmesi, duygu ve davranışların denetleme becerileri kazandırma, kişiler arası ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve kişilik gelişiminin hedeflendiği daha çok ergenlere yönelik gruplardır.

 

Çocuk grubunda ise sosyal beceri eğitimi, duyguları tanıma ve ifade etme, arkadaşlık kurma ve yürütme, çatışma çözme, öfke yönetimi, iletişim ve kişiler arası ilişkilere yönelik beceri eğitimleri verilmektedir. Grup terapisi 4-6 kişilik gruplara verilmektedir. Gruplar üyeleri yaş farkı en fazla 2 olan çocuk ve ergenlerden oluşturulmaktadır.

Aile Terapisi

Aile terapisi, aile içi çatışmaları önlemek, sorunların anlaşılmasında yardımcı olmak ve sorunlara çözüm üretmek amacı ile tüm ailenin katılımı ile gerçekleşen bir tür psikoterapidir. Aile terapisindeki hedef, ailenin ya da aile içerisindeki bireylerin birbirleri arasındaki iletişim ve etkileşimi daha iyi anlamasını sağlamak, ve sorun tanımı ve çözümünde gerekli becerileri kazandırabilmektir.

 

Ailenin tümünün tedaviye katılımı önemlidir. Aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimini ve ilişkilerini onarmak ve iyileştirmek amacı ile çözümler bulunmasına yardımcı olunmaktadır. Terapide asla tek bir bireye sorunun kaynağı ya da sorun yaratan kişi olarak bakılmaz. Aile sorunları, aile bireylerinin iletişim çatışmaları olarak görülür ve tüm aile sorun çözümünde yardımcı olur. Genelde haftada bir yapılan seanslarla tercihen tüm aile bireylerinin katılımıyla yapılmaktadır.

Oyun Terapisi

Oyun çocukla iletişim kurmanın en iyi yoludur. Oyuncaklar çocukların kelimeleri, oyun ise çocuğun dilidir. Çocuklar oynayarak dış dünyayı tanırlar ve onunla baş etmenin yollarını öğrenirler. Oyun çocuğun içsel dünyasını açıklamada bir araç olmaktadır. Oyun ortamında çocuk gözlenerek olumsuz duyguları, olumsuz davranışları, dürtülerini kontrol etme yeteneği, dikkat sürdürme yeteneği, korkuları, dilek ve beklentileri gözlenebilir.

 

Oyun terapisi, çocuğun başa çıkamadığı duygularıyla ve çevre tarafından sosyal olarak kabul görmeyen davranışlarıyla başa çıkabilmesi, olumsuz olanları kabul edip uygun bir şekilde ifade edebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Sağlıklı ve güvenli bir ortam, duyguların dışavurumunu kolaylaştırmakta ve kabul görmeyen davranışların düzeltilmesi için fırsat tanımaktadır. Zorlayıcı olmaması ve etkin bir şekilde tedavi sağlaması açısından önemli bir yöntemdir. Kliniğimizde özellikle 3-9 yaş arasındaki çocuklara yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış oyun terapileri uygulanmaktadır.